Kasutustingimused

E-poe kasutustingimusi (“Tingimused”) kohaldatakse kõikidele õigussuhetele, toodete ("Toode") pakkumistele, tellimustele, müügitehingutele, mis leiavad aset e-poe kasutaja (“Klient”) ja e-poe online.opime.ee (“E-pood”) omaniku Uhhuu OÜ, registrikood 12753667, tegevuskoha aadress Pearna talu, Tuula küla, Saue vald, Harjumaa 76618 Eesti, vahel.
Lisaks Tingimustele reguleerivad E-poe kasutamise käigus tekkivaid õigussuhteid kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid.
Veebipood võib igal ajal Tingimusi muuta. Tingimuste muudatused avaldatakse veebilehel online.opime.ee ja need jõustuvad koheselt peale avaldamist. E-poodi kasutades ja selle vahendusel tellimust esitades kinnitab Klient, et on Tingimustega nõustunud.
1. Hinnad
1.1 E-poe hinnad on toodud eurodes ning ei sisalda Eestis kehtivat käibemaksu.
1.2 Hinnale ei lisandu Eesti siseselt transpordikulu.
1.3 Kui Klient tellib Toote väljaspoolt Euroopa Liitu, siis võivad Tootele kohalduda impordiga seotud kohustused ja tollimaksud, mis tasutakse Toote saabumisel sihtriiki. Sellised maksud tasub Klient. Maksu- ja tollipoliitika võib erineda riigiti, seetõttu soovitab Veebipood Kliendil tutvuda võimalike lisanduvate maksudega enne Toote tellimist.
1.4 Veebipood võib igal ajal muuta E-poest nähtuvaid hindu. Kõik muudatused avaldatakse veebilehel online.opime.ee ning need jõustuvad alates avaldamise hetkest.
1.5 Kui Kliendi tellimus on esitatud enne kui hinnamuudatus on avaldatud, siis kohaldatakse Kliendile hinda, mis kehtis ostu sooritamise hetkel.
2. Makseviisid e-poes
NB! Tasudes online.opime.ee e-poest ostetud toodete eest pangalingi kaudu, on Teie turvalisus tagatud.
2.1 Pangalingi kaudu. online.opime.ee e-poes on võimalik tasuda pangalingi kaudu Swedbanki, SEB, Luminori, LHV, Coop Panga ja Pocopay klientidel. Peale tellimuse esitamist klikkige soovitud pangalingile, mis suunab Teid valitud internetipanka. Sisestage oma kasutajatunnus ja paroolid ning sisenege internetipanka. Internetipangas näete juba täidetud maksekorraldust, kus on kirjas summa, mis kuulub tasumisele online.opime.ee 'lt ostetud toodete eest. Kinnitage või tühistage maksekorraldus.
Veebipoe online.opime.ee edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
2.2 Arvega tasumine. online.opime.ee e-poes on võimalik tasuda arvega. Arve saadetakse e-mailile, ning arve eest saab tasuda internetipangas ülekandega.
3. Tellimuse esitamine ja maksetingimused
3.1 Tellimuse esitamiseks valib Klient veebipoest sobiva Toote ning vajutab Toote lehel nupule ”Registreeru”.
3.2 Tellimust esitades sisestab Klient oma andmed - nime, e-posti aadressi, ettevõtte nime (kui arve läheb firmale), saatmise aadressi ja telefoni. Korrektselt sisestatud kohaletoimetamise info tagab toote kiire ja probleemideta Kliendini jõudmise.
3.3 Toote eest on võimalik tasuda kas ülekandega (arve alusel), pangalingi või  krediitkaardiga. Klient tasub tellimust kinnitades 100% toote hinnast.
3.4 Leping on sõlmitud hetkest, mil makse jõuab Veebipoe arveldusarvele.
4. Toote kohaletoimetamine
4.1 Veebipood toimetab Toote Kliendini e-maili aadressile laekuva koodi kaudu.
4.2 Toodet saab tarbima asuda koheselt peale õnnestunud makset.
4.3 Veebipood ei vastuta viivituste või tekkinud probleemide eest juhul, kui viivitus või probleem on tekkinud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel sisestatud andmete ebatäpsusest.
5. Toote tagastamine
5.1 Peale tootele ligipääsu saamist  on Kliendil aega 14 päeva, et Tootega tutvuda. Kui Klient ei ole mingil põhjusel Tootega rahul, siis on Kliendil õigus 14 päeva jooksul Toote eest raha tagasi saada, informeerides sellest emaili aadressil: uku.nurk@uhhuu.ee.

6. Autoriõigus

6.1 E-poe sisu, seal hulgas, tekstid, graafika, logod, pildid, videod ja audio on kaitstud autoriõigustega, mis kuuluvad tervikuna Veebipoele.
6.2 Keelatud on sellise punktis 6.1 nimetatud autoriõigustega kaitstud sisu reprodutseerimine, kopeerimine, muutmine või mingil muul viisil kasutamine ilma viiteta Veebipoele.
7. Isikuandmete kasutamine ja kaitse
7.1 Klient annab Veebipoele nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks.
Kliendi poolt tellimuse esitamisel sisestatud andmed säilitatakse Veebipoe poolt, eesmärgiga täita Kliendi esitatud Toote tellimus ning arendada Veebipoe poolt Kliendile pakutavat teenust.
7.2 Registreeritavate isikuandmete hulka kuuluvad andmed Kliendi tellimuse kohta - Kliendi nimi, ettevõtte nimi (kui kohaldub), aadress, e-posti aadress, telefoninumber, kasutatud makseviis ja valitud toote andmed.
7.3 Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega. Veebipood ei edasta registreeritud isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seaduses ette nähtud juhtudel.
7.4 Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid ning paluda neid muuta või kõrvaldada oma isikuandmed andmebaasist.
7.5 Veebipood võib Kliendi nõusolekul saata Kliendile müügipakkumisi, uudiskirju, küsitlusi ja teisi teateid tellimuse esitamisel sisestatud Kliendi e- posti aadressil.
8. Vastutus ja vääramatu jõud
8.1 Pooled vabanevad lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmisest osaliselt või täielikult, kui seda takistab vääramatu jõud, kusjuures pooled on kohustatud rakendama kõiki meetmeid, et ära hoida teisele poolele kahju tekitamine ja tagada võimalikult suures ulatuses lepingu täitmine. Vääramatu jõu esinemine peab olema tõendatud selle poole poolt, kes soovib viidata nimetatud asjaoludele kui alusele, et vabaneda seadusest tulenevast ja/või lepingus sätestatud vastutusest endale lepinguga võetud kohustuste mittetäitmise või mittevastava täitmise eest. Vääramatuks jõuks ei ole lepingu tähenduses poole majandusliku olukorra muutus, halvad ilmastikuolud, hinnatõus, puhkus, pankrot ega ka pankrotihoiatus või hagi tagamine.
8.2 Veebipoe igasugune vastutus on piiratud Toote maksumusega.
8.3 Lingid, mis viivad veebipoest teistele veebilehekülgedele ei ole Veebipoe kontrolli all ning Veebipood ei vastuta mistahes kahjude eest, mis võivad tekkida seoses vastavate linkide kasutamisega.
9. Kohaldatav õigus
9.1 Tingimustele kohaldatakse Eesti õigust.
9.2 Kõik vaidlused kliendi ja Veebipoe vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul kui kompromissile ei jõuta on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram