Ettevalmistus

 

 • Saateks ettevalmistumisel pane kirja saate fookus, sissejuhatus ja lõpusõnad ning saatepunktid.
  Saate fookus on üks teema, mis saatest selgelt välja tuleb. Lihtsam on siis, kui teemasid on üks. Mitme teema puhul on mõtekas valida nendest üks, või siis üldine teema, kuhu alla kõik alamteemad kuuluvad.
 • Igal saatel peab olema eesmärk / fookus. Pane paika saatefookus
  Näiteks: selle saate eesmärk on käsitleda teemat X.  See ei tähenda, et millestki muust ei räägi, aga üks teema on peamine teema.

Soovitus: pane paika, millist saadet teed? Kas see on sõbrameeste vestlus või põllumehe intervjuu või tõsiste teemade käsitlus. Milline on saate tunne?

 • Sissejuhatus ja lõpusõnad on nagu pintsakunööbid - väikesed aga olulised. Need soovitan kirja panna ja maha lugeda.
  Sissejuhatus on tegelikult ka saate huvitekitaja, seega soovitan kirjutada võimalikult lühikeselt ja ammendavalt, et kuulajal tekiks arusaam teemadest ning ta sooviks neid kuulata.
 • Saatepunktid. Need on saates räägitavad teemad, mis aitavad hoida saatejärjekorda
  Näiteks:
  1. Sissejuhatus
  2. Algusesse natuke üldist infot
  3. Külalise sissejuhatus ja olukorra kirjeldus
  4. Teema X1 käsitlemine külalisega
  5. Teema X2 käsitlemine külalisega
  6. Teema X3 külalisega (valmista ette andmed x kohta)
  7. Kokkuvõttev küsimus külalisele
  8. Saate lõpusõnad
 • Ilma külalisteta saade. Üks või kaks saatejuhti. Lühem saade, rohkem paika pandud
  Andmed, faktid, keissid paberile.
  Kahe saatejuhi puhul ping-pong, et ei tekiks liiga pikki monolooge
 • Mitu külalist saatesse kutsuda?
  Kõige parem on ühe või kahe külalisega saade. Kolme külalist on juba pisut keerulisem, kuna saatejuht peab andma kõigile võrdselt sõna ja saadet on raskem juhtida. Samuti peab igal saatesse kutsutud külalisel olema eesmärk, miks teda saatesse paluti. Seetõttu tuleb saate planeerimisel juba külaliste arv sisse kirjutada.

Podcasti koolitus

 • Saateplokk
  • Saate juhtimine
 • Tehnika plokk
  • Mikrofoni rääkimine
  • Helitöötluse programmid ja helifailide formaadid
  • Distributsioon ja turundus
 • Töötluse plokk
  • Garagebandiga salvestamine ja töötlemine
  • Audacityga salvestamine ja töötlemine
  • Peentöötlus
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram