Reklaamtekstide kirjutamise põhialused

Kümnest loengust koosnev audiokursus, kus õpid kirjutama viite põhilist reklaamiformaati nii, et säiliks brändimaailm ja reklaamifookus.
Lisaks käsitleme kahte sihtgruppi: seeniorid ja lapsed.
SISSEJUHATAV LOENG

OLE, KES OLED

KELLELE ON KURSUS MÕELDUD?

TURUNDAJA

Sa oled kas turundusjuht, turundusspetsialist või keegi turundusosakonnast. Sa pead tegelema pea iga päev reklaamtekstidega: kas kirjutama neid ise või üle vaatama teiste tehtud tekste. Kirjavigu on üldiselt lihtne parandada, aga kuidas saada aru, kas reklaam täidab oma eesmärki?

ETTEVÕTTE JUHT

Suurem osa Eesti ettevõtetest on väikesed.  Tean isiklikust kogemusest, et ka mõne suure ettevõtte juht vaatab isiklikult kõik reklaamid üle. Kolme töötajaga firmas ei olegi mõtet palgata turundajat, sest lihtsam on ise reklaame teha.

ÜLIÕPILANE

Kas õpid reklaamindust, ajakirjandust, ärijuhtimist või hoopis midagi muud, siis reklaamtekstide põhialused on olulised igal elualal. Samuti ei tea kunagi ette, kuhu elu sind viib.

REKLAAMIHUVILINE

Palju on neid inimesi, kelle töökohustuste seas ei ole otsest sidet reklaamidega, aga kes aeg ajalt puutuvad kokku. Näiteks riigiasutuse töötajad, kes osalevad reklaamiagnetuuride konkursi hindamise žüriides.

Mida kursus sisaldab

BRÄND JA REKLAAMIVAJADUS

Õpid kirjutama reklaamtekste nii, et nad annavad edasi brändimaailma ja samas kinni pidama reklaamivajadusest.

5 KANALIT

tootetekst
raadioreklaam
telereklaam
välimeedia
sotsiaalmeedia

SEENIORID JA LAPSED

Õpid kirjutama seenioritele ja lastele suunatud reklaamtekste. Mõlemad sihtgrupid nõuavad pisut erinevat lähenemist.

5 TUNDI AUDIOLOENGUID

Kokku üle 40 audioloengu, mis on liigendatud vastavalt teemale. Pikim loeng on u 15 minutit.

10 ISESEISVAT TÖÖD

Juhul, kui valid iseseisvate tööde teekonna. Ma tegin ise samuti kõik need tööd ära ja loen ette.

TAGASISIDE ISESEISVATELE TÖÖDELE

Juhul, kui kirjutad iseseisvaid töid, annan igale sinukirjutatud tööle tagasisidet.

Kaks teekonda

Vali endale sobilik teekond

KUULA JA LOE

Saad kuulata audioloenguid ja lugeda loengutekste. Peale kursuse lõppu, säilib ligipääs materjalidele ja saad tulla tagasi mõne loengu juurde ning kuulata seda uuesti.
Kui tegid loengu läbi ja tunned, et soovid valida iseseisvate tööde teekonda, siis tuleb mulle kirjutada ja tasuda vahesumma.

ISESEISVAD TÖÖD

Saad kuulata audioloenguid ja teha iseseisvaid töid, millele mina annan tagasisidet. Igas iseseisva töö loengus on täpsed juhised, mida pead tegema. Näiteks kirjutad ise raadioklipi, brändi hääle või lastele suunatud reklaamteksti. Iga tekst salvestub sinu privaatsele kontole ja mina annan sellele omapoolse tagasiside õnnestumistele ja asjaoludele, mida on võimalik veel paremini teha. Kursuse lõpuks oled teinud 10 iseseisvat tööd ja saanud 10 motiveerivat tagasisidet.

Telli kursus

Siin pead valima selle teekonna, mis tundub parem.

ISESEISVAD TÖÖD

Kuula loenguid, loe tekste ja kirjuta iseseisvaid ülesandeid.
80€
Ühekordne makse
VALI

KUULA JA LOE

Iseseisvaid ülesandeid tegema ei pea. Lihtsalt kuula ja loe.
40€
Ühekordne makse
VALI

Õpi nii, kuidas
soovid ja siis,
kui ise tahad

Kursus võib läbida nii tahvelarvutist, sülearvutist, telefonist kui ka lauaarvutist.
Reklaamtekstide kirjutamise põhialused
NB!
Kas leiad siin kohal oleval pildil kirjavea?
Tubli! Ma arvan, et sa oled iseseisvate tööde teekonna vääriline.

Siin on kõik 10 loengut pluss sissejuhatus ja kokkuvõte

Hea ülevaade kogu kursusest. Kui tekib küsimusi, siis kirjuta mulle.
Kirjuta mulle

Sissejuhatus

Avame teema ja selgitame kursuse olemust.

Brändi hääl

Räägime brändi hääle tähtsusest ja sellest, kuidas töötab brändi hääl kommunikatsioonis. Õpime seda, kuidas kogu reklaaminduse aluseks on brändi hääl ja kuidas on teda võimalik kasutada reklaamides sedasi, et ta väljendaks brändi väärtusmaailma.

Body copy

Saame tuttavaks body copy'ga ja õpime seda kirjutama. Vaatame üle body copy vajalikkuse reklaamtekstide seas ning räägime, miks on body copy vajalik ja mille poolest ta erineb näiteks sloganist või kirjeldavatest tekstidest.

Reklaami fookus

Õpime leidma reklaamifookust ja kasutama seda reklaamtekstis. Käsitleme toote või -teenusekeskset lähenemist ja arutleme, et mille põhjal valida tootele või teenusele reklaamifookust.

Brändipõhised reklaamtekstid

Õpime kirjutama reklaamtekste sedasi, et nad annaksid edasi brändi väärtusmaailma. Vaatame brändi väärtusmaailma ja reklaamide vahelist seost ja arutleme selle üle, kuidas tabada brändilikku lähenemist reklaamtekstides siis, kui brändikirjeldust pole ette antud.

Tootetutvustus

Õpime kirjutama toote tutvustuse teksti, keskendume veebipoodidele. Räägime tootetekstide vajalikkusest ja olulisusest müügiprotsessis. Käsitleme sobiva kirjutamismaneeri tekstipikkuse leidmist.

Raadioklipp

Õpime kirjutama raadioklippide tekste ja välja töötama ideid. Teleklipp ja raadioklipp on omavahel natuke sarnased. Eriti, kui arvesse võtta ajalist formaati. Arutame seda, milline raadioklipi sõnum jõuab kindlamini kohale ja kuidas kirjutada tekste nii, et nad sisseloetuna igal juhul etteantud aja sisse ära mahuksid.

Teleklipp

Kirjutame teleklipi idee ja seejärel ka vajalikud tekstid. Milline reklaamiformaat on teleklipp, kuidas seda tarbitakse ja mis tagab sõnumi kohaletoimetamise reklaamiklipi nägemisel. Mida peab sisaldama teleklipi kirjeldus? 

Sotsiaalmeedia

Õpime kirjutama sotsiaalmeedia postitusi sedasi, et säiliks bränding. Sotsiaalmeedia tekstid on väga populaarne aine ja siin loengus käsitleme sotsiaalmeedia seina, kui infovoogu, mis peab jätma sobiva mulje.

Välimeedia

Õpime kirjutama reklaamtekste välimeedia pindadele. Arutleme välimeedia pinna olemusest ja sellest, kuidas tavainimene tajub välimeedia reklaame. Samuti räägime pildi ja teksti omavahelisest koostööst.

Seeniorid

Õpime kirjutama reklaamtekste arvestades seeniorite vajadusi. Käime läbi terve rea erinevaid faktoreid, mis mõjutavad seenioritele reklaamtekstide koostamist. Käsitleme ka meie alade inimeste eripärasid võrreldes muu maailma seenioritega. Lõpuks selgitame, kuidas kirjutada seenioritele reklaamtekste ilma reklaamita ning arutleme, miks on see vajalik.

Lapsed

Õpime lastele suunatud reklaamtekstide kirjutamist. Vaatame põgusalt seaduslikku poolt ja räägime ka sellest, kuidas ei peaks lastele reklaamtekste kirjutama. Käsitleme ka lastele suunatud reklaamide lihtsat ja mängulist keelekasutust ja uurime erinevaid võimalusi selle sihtgrupi reklaamide koostamisel.

Kokkuvõte

Vaatame korraks tagasi, mis see oli mida me läbisime.
Uku Nurk - vabakutseline loovjuht

Uku Nurk

Kursuse autor ja koolitaja
Olen vabakutseline loovjuht, kes tegeleb hetkel nii reklaamitöö, podcastide kui koolitamisega. Eelnevalt olen töötanud mitmes reklaamiagentuuris ning olnud osaline paljudes reklaamitegudes.
apartmentpencilsuntrashdiceeyefilm-playstorespell-checkvolume-high