Sissejuhatus loovkirjutamise ainesse

20. juuli 2019

Minu käest küsiti hiljuti, et selgita hästi lühidalt, mis asi on loovkirjutamine. Panen vastuse kirja, kuna ühtlasi võiks see olla ka sissejuhatuseks loovkirjutamise ainesse.

Alustame üldisest definitsioonist: ideede väljendamine reklaamides. See on muidugi siis, kui räägime reklaamindusest. Üldiselt peetakse loovkirjutamist oma ideede kunstiliseks väljenduseks läbi tekstide. Reklaamide puhul kitseneb loominguline väljund erinevatesse reklaamiformaatidesse. Kuidas kirjutada head ideed raadioklipiks või näiteks terveks kampaaniaks.

Reklaame ei olegi olemas?

Selline selgitus võiks olla ju ideaalne ja arusaadav, kuid mitte ammendav. Nimelt - ei eksisteeri reklaami kui sellist! Pole raadioklippe, teleklippe, printreklaame ega välimeediaplakateid milles ennast loovalt väljendada. Ei eksisteeri ka reklaamikampaaniaid, postitusi, artikleid ega midagi muud sellist! Luuletused on olemas, romaanid ja filmid samuti, aga pelgalt reklaame pole olemas!

Karm reaalsus

On olemas ainult ettevõtte vajadus tõsta müüke läbi kommunikatsiooni. Äritegevusega kooskõlas olev kommunikatsioonistrateegia, mida realiseeritakse läbi reklaamide. Ma ei ole näinud reklaame, mis lihtsalt reklaamivad midagi, mida pole olemas! Pole kuulnud ka raadioklippe, mis on lihtsalt ilma igasuguse kommunikatsiooni eesmärgita.

Aga mis need siis on, mida lastakse teleris, raadios ja mida näeme tänavatel? Need on ettevõtete äristrateegiast lähtuvad vajadused, mis on vormindatud reklaamideks. Kõigepealt on ettevõte, kommunikatsioonivajadus ja seejärel tuleb reklaam. Seal vahel on veel bränding ja palju muud, nagu näiteks reklaamikampaania.

Kuidas vormindada ettevõtte äristrateegiast lähtuvat vajadust reklaamiks? Selle jaoks on olemas idee. Nüüd alles jõuame reklaamialasele loovkirjutamisele lähemale: kõigepealt sünnib reklaami idee ja alles seejärel leitakse sellele ideele väljendus reklaamidesse.

Lihtne näide

Näiteks: "Ladu vaja tühjaks müüa, uus kaup tuleb peale - tehke kampaania, et kõik kaubad 30% odavamad". Püüdsin tuua näiteks võimalikult realistliku olukorra, kus keskmine reklaamitöötaja pakub välja lause: "KÕIK KAUBAD -30%". Tundub, et kõik on korras ja polegi vaja mingit ideed! Nagunii vaatavad inimesed ainult protsenti ja tormavad ostma mitte kaupu, vaid allahindlusi! Väga paljud Eesti ettevõtted on astunud sellesse samasse nõiaringi ja üritavad mitte eristuda, vaid samastuda. Loovkirjutamine lahendab ülesande süsteemselt ja loominguliselt. Praegusel juhul tuleb otsida midagi, mis ettevõtte pakkumist eristaks. Mille poolest erineb ettevõte konkurentidest? Kuna ma ise tekitasin selle olukorra, siis toon ka võimaliku lahenduse. Näiteks, kui konkurentidel ei ole samal ajal kampaaniat, või toimuvad nende kampaaniad pisut erinevad rütmiga, siis sellest juba täiesti piisab!

"MEIL ON KÕIK KAUBAD - 30%" See ei kõla veel loomingulise reklaamina, samuti puudub selgelt tajutavat idee, aga alge on juba olemas! Meil on ja teistel ei ole. Järelikult me toome reklaamis välja selle, et eristume teistest, kuna just samal ajal ei ole kellegil teisel samasugust kampaaniat. Siit hargneb kohe terve kari mõtteid, kuidas ideed lahendada loominguliselt: sotsiaalmeediasse pilt, kus 99 inimest vaatab ühele poole ning ainult üks vaatab sulle otsa. Raadioklipp räägib justkui seersandist, kes küsib - aga reamees Tamm, miks te paremale vaatate, kui teised on vasakule joondunud? Samuti saame oma kujuteldava reklaami lauset lihvida natuke teravamaks: "AGA MEIL ON KÕIK KAUBAD -30%". Reklaamis ei tohi ju konkurente mainida, kuid üks väike idee toob labasesse lausesse sisse eristuvuse, mis sidesõna abiga saab tähtedevaheliseks sõnadeta mõtteks.
(Antud olukorras jätsin teadlikult mainimata ettevõtte brändi.)

Kõige keskmes on alati idee

Loovkirjutamine reklaaminduses on töö ideedega. See on ideede süsteemne käsitlemine vastavalt ärilistele vajadustele, kus võetakse arvesse nii turu olukorda, brändiväärtusi, kui ka ettevõtte ärivaldkonda. Loovkirjutamise aines vaatame põgusalt üle, kuidas lahendada ideid erinevatesse reklaamiformaatidesse. Mida silmas pidada erinevate sihtgruppidega rääkides ja kuidas luua reklaame, mis eristuvad.

Loovkirjutajaks ei sünnita vaid õpitakse. See on pikk protsess ning 13 loengu vältel loovkirjutamist kindlasti selgeks ei saa. Küll aga avaneb teie arusaam sellest, kuidas peaks suhtuma erinevatesse kommunikatsiooni ülesannetesse. Iga reklaam on ju lahendus mingile konkreetsele ülesandele ja enne lahendama asumist tuleb ära teha eeltöö. Juhul, kui maailmas ei oleks konkurentsi, vaid igas valdkonnas oleks ainult üks ettevõte, siis poleks reklaame vaja. Piisaks ainult kaubanduslikest teadaannetest. Kuivast informatsioonist, mis käsitleb uusi teenuseid või kaupu. Kahjuks meil sellist olukorda ei ole, iga reklaam peab suhestuma konkurentide sõnumitele ning arvestama kehtivat turuolukorda selles valdkonnas.

Loovkirjutamine on ideede vormindamine reklaamideks

Õigesti loodud reklaami idee võib muuta ettevõtte saatust ja sihtgruppide hoiakuid. Kindlasti ei saa see idee olla äravahetamiseni sarnane konkurendi ideega. Loovkirjutamine õpetabki eristuma läbi ideede. Võimas, kas pole?

 

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram