Mis asi on brändi hääl?

11. veebr. 2020

Unarusse vajunud termin, mille reaalset kasu eriti ei tajuta. Üldiselt muidugi osatakse brändi häälest intuitiivselt kinni hoida ja seda tehakse enamasti varasemate reklaamide baasil. "Oleme alati nii teinud" selline kogemuslik lähenemine on muidugi väga tänuväärne nähtus, kuid siin jääb vahest puudu süsteemsusest. Brändi kõnemaneer on enamasti kellegi peas, kes ettevõttes on turundusega tegelenud ja ongi kõik. Kui see inimene peaks oma sisuloome ülesande kellegile teisele delegeerima, on uuel inimesel raske samades rööbastes jätkata.

Mitte mida, vaid kuidas?

Süsteemse ja tõhusa lähenemise saavutamiseks on mõtet brändi hääl ikka paika panna ja läbi arutada. Tegemist on siis mitte "mida" vaid "kuidas" küsimusega. Ehk siis - millise tunde reklaamtekstid peavad jätma. Paika pannakse nii tekstide üldine tonaalsus, kui ka täpsemad detailid. Näiteks kas sina või teie, olulised argumendid ja väärtusmaailma esinduskujundid. Tehniliselt on iga tekst lihtsalt info, mis inimeseni viiakse, kuid reaalselt on iga loetud tekst tunde tekitaja. Nii on näiteks liiga ametlikud või siis ülepaisutatult rõõmsameelsed sõnastused põhilised tühja tunde tekitajad.

Nelja sõnaga on tunnet raske kirjeldada

Brändi hääle paikapanemisel ei tohiks lähtuda ainult paarist sõnast, mis jätavad tegelikult kogu otsuse tekstikirjutaja kanda. Iga väljend või kujund tuleb lahti selgitada ja põhjendada. Näiteks kodumaisus on väga levinud argument, mida kasutatakse justkui suure ning võimsa eristuva argumendina, pigistades silma kinni selle koha pealt, et kõik Eestimaised tootjad ütlevad ennast olevat kodumaised. Kodumaisusel on väga palju varjundeid - kas patriootlik, laulupeolik, ametlik või mingi kiiksuga lähenemine. Ma ei oskagi siinkohal ära tuua kõiki erinevaid varjundeid, kuid brändi hääle looja ülesanne ongi tekitada eristuv lähenemine.

Brändi hääl ei tohiks olla ka liialt paljusõnaline, kuna see mõjub segaselt ja võimaldab väga paljusi erinevaid lähenemisi tekstidesse. Räägime siinkohal siiski olukorrast, kus tekstide kirjutajaks ei ole mitte ettevõtte looa või ainus turundaja, kes on algusest peale sama. Tunnet ongi väga raske delegeerida ja seetõttu on alati hea omada mingit kirjapandud versiooni reklaamtekstide tonaalsusest, et kõik, kes sisu loovad, saaksid seda aluseks võtta.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram